Atenció personalitzada

Introducció

A La Salle la persona és el més important. Atenem les necessitats acadèmiques i personals dels nostres alumnes en un ambient acollidor del qual participa tota la Comunitat Educativa. Fem un seguiment acurat dels infants i joves, així com de les seves famílies, i comptem amb un Servei d’Orientació Psicopedagògica.

La tasca educativa l’hem de portar a terme entre tots; per això, la comunicació Escola-Família ha de ser sempre fluïda i oberta. És important que puguem canalitzar les nostres inquietuds que, al capdavall, es resumeixen en una de sola: buscar el millor per als vostres fills i filles.

La voluntat de servei de la nostra escola és essencial en un moment en què els nois i noies han de prendre diferents opcions i seguir diferents camins. És una etapa decisiva, on pren molta importància la col·laboració del professorat, que es materialitza en una acció tutorial individualitzada, adaptada a l’entorn personal, escolar, familiar i social.

Tutoria i orientació

El departament d’orientació de l’escola, juntament amb els tutors, dóna una atenció personalitzada als alumnes.

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) es treballa a diferents nivells:

 • Al llarg del curs es programen entrevistes entre els tutors i les famílies. Dues entregues de notes al llarg del curs són presencials.
 • Tots els alumnes són atesos individualment i en grup pels seus tutors.
 • Aquest curs, la pedagoga de l’escola disposa de dues hores setmanals per atendre les necessitats dels alumnes.
 • Els alumnes de 1r i 4t realitzen tests psicotècnics (de personalitat, capacitats, interessos…) amb la supervisió del Servei d’Orientació Psicopedagògica La Salle.
 • A 3r es porta a terme l’assignatura d’emprenedoria (trimestral) on, entre d’altres coses, es presenten els itineraris de 4t i s’orienta als alumnes sobre quina és la millor opció per ells.
 • Quan els alumnes arriben a 4t se’ls informa sobre les diferents sortides acadèmiques i professionals després de l’ESO. El pla d’orientació del centre defineix i avalua aquesta tasca.

Atenció a la diversitat

El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) del centre identifica les necessitats que té l’escola durant el curs i descriu els recursos organitzatius i les mesures curriculars més adients. Sobretot, portem a terme les accions del PAD mitjançant els agrupaments flexibles de català/matemàtiques i anglès/castellà, desdoblaments de naturals i tecnologia, les assignatures optatives i l’AULA OBERTA.

El PAD ajuda a planificar les accions més adequades per a millorar els resultats i aconseguir una bona formació personal i acadèmica dels nostres alumnes.

Està elaborat a partir dels documents que fan referència a l’organització i gestió del nostre centre i es concreta a través de plans específics on van desenvolupant les accions que s’han de portar a terme al llarg del curs.

També, el pla de convivència de l’escola contempla els següents objectius:

 • Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat.
 • Promoure la implicació de les famílies.
 • Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa
 • Prevenir els conflictes i, si aquests es donen, gestionar-los positivament.

I per últim el pla d’acollida, elaborat conjuntament amb l’Escola Vedruna de Berga, està dirigit a tots els alumnes que arriben per primera vegada a La Salle. A més, hi ha tota una colla d’actuacions concretes, que es porten a terme conjuntament amb un professional del LIC, dirigides als alumnes que arriben d’altres països.

Aula USEE

L’aula USEE és una unitat de suport d’educació especial. Disposa de recursos per afavorir, sempre que les seves característiques ho permetin, la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) en entorns escolars ordinaris.

Els professionals assignats a aquestes unitats han de:

 • Prioritzar l’elaboració de materials específics coordinats amb els professors de l’àrea.
 • Acompanyar, quan calgui, i col·laborar en el procés educatiu de l’alumnat.
 • Desenvolupar activitats específiques, individuals o en petit grup quan els alumnes ho requereixin.

L’objectiu d’aquestes unitats és la participació d’aquest alumnat en el seu grup ordinari i en les activitats del centre.

La normativa del Departament d’Educació contempla que els alumnes han de ser atesos per psicopedagogs/gues i educadors/es socials.

Aula oberta

Projecte de diversificació curricular destinat a alumnes de 2n, 3r i 4t amb baixa motivació pels aprenentatges.

 • Els alumnes:
  • Treballen les assignatures instrumentals a les classes corresponents.
  • Surten de l’entorn aula part de les hores lectives per a treballar altres assignatures mitjançant activitats com agricultura, pintura, fusteria…
  • Participen en un programa d’observació i col•laboració tutelada amb el món del treball en diferents organismes municipals.
 • Objectiu:
  • Aconseguir el graduat en ESO.
  • Orientar-los per al món laboral.

Lema
Lema
Propers esdeveniments
  Calendari
  juny 2017
  dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
  « mai   jul »
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30